Макро

Макро фотографията е фотографско увеличение. В най-общия случай, една снимка се счита за макро, когато увеличаваш размера на обекта в снимката от около наполовина до пет пъти естествения му размер като изображение върху сензора. "Естествен размер" означава, че обекта е същият върху сензора като в действителност; в такъв случай твоят "мащаб на възпроизвеждане" е 1:1. Ако обектът е бръмбър, дълъг 1,3 см, той ще заема 1,3 см и върху сензора, когато е правилно фокусиран с обектива, нагласен на най-близкото разстояние за фокусиране.

Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 2 0f 4 thumb
Plants: image 3 0f 4 thumb
Plants: image 2 0f 4 thumb
Plants: image 3 0f 4 thumb